เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนเช่า

ชุดโต๊ะจีน โต๊ะกลมคลุมผ้าขาว เก้าอี้ไม่คลุมผ้า
ราคาชุดละ 300 บาท