เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนให้เช่า

เช่าชุดโต๊ะกลมคลุมผ้า 1 ตัว เก้าอี้บุนวมคลุมผ้า 10 ตัว ชุดละ 650 บาท