เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนเช่า

เช่าชุดโต๊ะจีนคลุมผ้าขาว พร้อมเก้าอี้วีไอพีตัวใหญ่ คลุมผ้าถึงสีขาว