เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะจีนคลุมผ้าพร้อมเก้าอี้บุนวมคลุมผ้าตึง
แบบวีไอพี