อาสนะให้เช่า

เช่าที่นั่งพระ

ให้เช่าชุดอาสนะ สีครีมทอง พร้อมเบาะรองนั่ง 9 ที่