อาสนะเช่า

เช่าอาสนะพระ

ให้เช่าชุดอาสนะสีครีมทอง หรือสี แดง-ทอง 9 ที่