เช่าอาสนะพระ

เช่าอาสนะ

เช่าชุดอาสนะพระสีแดง-ทอง ลายพญานาค
ใช้สำหรับงานทำบุญ หรืองานพิธีการต่าง ๆ