เช่าอาสนะ

อาสนะพระให้เช่า

ให้เช่าชุดอาสนะพระสีแดง-ทอง 9 ที่ ลายพญานาค 9 ที่ พร้อมเบาะรองนั่ง