เช่าชุดพิธีสงฆ์

เช่าอาสนะ

ให้เช่าอาสนะสีแดง-ทอง และสีครีม-ทอง ราคาเช่าชุดละ 2000 พร้อมอุปกรณ์