เช่าโต๊ะจัดเลี้ยง

โต๊ะจัดเลี้ยงให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะจีน VIP คลุมผ้าสีขาว พร้อมเก้าอี้ชิวารีสีทอง หรือเก้าอี้ชิวารีสีขาว 10 ที่นั่ง ถ้าใช้งานหลายชุด ให้ราคาพิเศษ