เช่าโต๊ะจีน เก้าอี้งานแต่งสีทอง

เช่าโต๊ะจีน

ให้เช่าโต๊ะจีน VIP คลุมผ้าสีขาว พร้อมเก้าอี้ชิวารีสีทอง หรือเก้าอี้ชิวารีสีขาว 10 ที่นั่ง ราคาชุดละ 1600