เต็นท์แอร์ให้เช่า

เช่าเต็นท์ติดแอร์

เต็นท์แอร์ขนาด 3×3 เมตร สำหรับอีเว้นท์ และงานต่างๆ