เช่าเต็นท์ติดแอร์

เต็นท์แอร์เช่า

เต็นทแอร์เช่าพร้อมผ้าฝ้าใต้เต็นท์ และไฟแสงสว่าง สำหรับงานพิธีสำคัญ