เต็นท์เช่า ทรงโค้ง

เต็นท์ให้เช่า

เช่าเต็นท์โค้ง ขนาด 5×6 ขาสูง 2.50 ม.