เช่าเก้าอี้บุนวม

เก้าอี้จัดเลี้ยงให้เช่า

เช่าเก้าอี้บุนวมคลุมผ้าตึง พร้อมผูกโบว์สีทอง
เหมาะสำหรับงานพิธีการต่างๆ