เช่าโต๊ะหน้าขาว

เช่าโต๊ะ

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว มีทั้งคลุมผ้าและไม่คลุมผ้า