เช่าเก้าอี้ไม้

เก้าอี้ไม้งานแต่ง

เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว ขนาด .75×1.8x.75 กับเก้าอี้ไม้ 6 ตัว