เช่าโต๊ะไฟเบอร์

โต๊ะไฟเบอร์ให้เช่า

เช่าโต๊ะไฟเบอร์สีความ คลุมผ้าสีขาว หรือสีดำ
ผูกโบว์สีชมพู