เช่าโต๊ะไฟเบอร์

โต๊ะไฟเบอร์ให้เช่า

เช่าโต๊ะไฟเบอร์สีขาวคลุมผ้าขาว ผูกโบว์สีทอง
ตัวละ 450 บาท