เช่าโต๊ะไฟเบอร์

โต๊ะไฟเบอร์เช่า

เช่าโต๊ะไฟเบอร์สีขาว คลุมผ้าขาว ผูกโบว์สีทอง
ราคาตัวละ 450 บาท