เช่าโต๊ะสตูบาร์

โต๊ะ สตูบาร์ให้เช่า

เช่าโต๊ะสตูบาร์สีขาว คลุมผ้าขาวหรือดำ ผูกโบว์สีเงิน