เช่าโต๊ะไฟเบอร์

โต๊ะไฟเบอร์เช่า

ให้เช่าโต๊ะสตูบาร์สีขาว ไม่คลุมผ้า สามารถปรับระดับความสูงได้