เช่าโต๊ะบาร์สูง

โต๊ะบาร์สูงให้เช่า

เช่าโต๊ะสตูบาร์ทรงสูง สามารถปรับระดับความสูงได้