เช่าโต๊ะบาร์สูง

เช่าโต๊ะไฟเบอร์

เช่าโต๊ะบาร์ทรงสูง สามารถปรับระดับความสูง
เหมาะสำหรับงานแต่งงาน งานเลี้ยง งานคอกเทล