เต็นท์เช่า

เช่าเต็นท์

เต็นท์ให้เช่า ทรงปิรามิดสีขาว ขนาด 3×3 เมตร