เช่าเต็นท์

เต็นท์เช่า

เต็นท์เช่าทรงปิรามิด และทรงเซ็นจูรี่ สีขาว ขนาด
3×3 เมตร