เช่าเต็นท์

เต็นท์ให้เช่า

เต็นท์ให้เช่า ทรงโค้งสีขาว ขนาด 3×6 ม.