เช่าเต็นท์

เต็นท์เช่า

ให้เช่าเต็นท์ ขนาด 3×6 ม. ทรงโค้งสีขาว สำหรับ
พื้นที่จำกัด