เต็นท์เช่า

เช่าเต็นท์

เช่าเต็นท์ ขนาด 3×6 ม. ทรงโค้งสีขาว ขาสูง 2.50 ม.