เช่าเต็นท์

เต็นท์เช่า

เต็นท์เช่า ขนาด 5×6 ม. ขาสูง 2.50 เมตร
ทรงโค้ง สีขาว