เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนให้เช่า

เช่าโต๊ะจีน คลุมผ้าสีขาวหรือสีครีม +เก้าอี้คลุมผ้า+โบว์สีทอง