เช่าโต๊ะหมู่

ให้เช่าอาสนะ

ให้เช่าเวทีสงฆ์ โต๊ะหมู่สีครีมทอง อาสนะสีครีมทอง ราคาชุดละ 9000 บาท พร้อมอุปกรณ์ครบชุด