ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

เช่าชุดพิธีสงฆ์

ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า มีสีแดง สีครีม สีขาว สีขาวเงิน
ราคาชุดละ 9000 บาท