ชุดพิธีสงฆ์ให้เช่า

เช่าชุดพิธีสงฆ์

ให้เช่าพิธีสงฆ์ ราคาชุดละ 9000 บาท