เช่า โต๊ะหมู่ อาสนะสงฆ์

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์

ให้เช่าชุดโต๊ะ และอาสนะสีขาว 9 ที่ สไตร์โมเดิร์น
ราคาชุดละ 9000 บาท