ให้เช่าโต๊ะ

เช่าโต๊ะ

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมผ้าถึงพื้น ตัวละ 250 บาท