โต๊ะให้เช่า

เช่าโต๊ะ

ให้เช่า โต๊ะหน้าโพเมก้าสีขาว คลุมผ้าถึงพื้นสีขาว
ให้เช่าตัวละ 250 บาท