เช่าโต๊ะเหลี่ยม

เช่าโต๊ะ

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมผ้าธรรมดา และเก้าอี้ไม่คลุมผ้า