เช่าโต๊ะ

เช่าโต๊ะ เก้าอี้

ให้เช่าโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมผ้าธรรมดา และเก้าอี้สีขาวไม่คลุมผ้า มีให้เลือกหลายแบบ