เช่าเต็นท์

เต็นท์เช่า

เช่าเต็นท์โค้งสีขาว ขนาด 5×12 ม. ราคาหลังละ
2300 บาท