เต็นท์เช่า

เต็นท์ให้เช่า

เต็นท์ให้เช่า ขนาด 5×12 ม. สำหรับงานต่างๆ
สีขาวสะอาด