เช่าเต็นท์

เต็นท์เช่า

เช่าเต็นท์โค้งขาว ขนาด 4×8 ม. สำหรับงานพิธีการต่าง สีขาวสะอาด