เช่าเก้าอี้ไม้

เช่าเก้าอี้ Cross Back

เช่าโต๊ะจีน และเก้าอี้ไม้พร้อมเบาะสีครีม
สำหรับจัดงานในสวน หรือพิธีการต่างๆ