เช่าเก้าอี้ไม้

เช่าโต๊ะจีน

เช่าโต๊ะจีนคลุมผ้าสีครีม พร้อมเก้าอี้ไม้เบาะสีครีม
สำหรับจัดงานแต่งงาน