เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะคลุมผ้าสีครีม พร้อมเก้าอี้ไม้ เบาะสีครีม
เช่าเป็นชุดหรือแยกก็ได้