เช่าเก้าอี้ไม้

เก้าอี้ไม้งานแต่งให้เช่า

ให้เช่าโต๊ะคลุมผ้าสีครีม และเก้าอี้ไม้พร้อมเบาะสีครีม