เช่าเก้าอี้งานแต่ง

เก้าอี้งานแต่งให้เช่า

เช่าเก้าอี้ไม้ พร้อมเบาะสีขาว หรือสีครีม
หรือจัดเป็นชุด พร้อมโต๊ะคลุมผ้าสีครีม