เช่าโต๊ะจีน

ให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้

เช่าโต๊ะกลมคลุมผ้าสีฟ้า และให้เช่าเก้าอี้คริสตัลใส 10 ที่นั่ง