เช่าเก้าอี้คริสตัล

เช่าโต๊ะเก้าอี้

ให้เช่าโต๊ะคลุมผ้าขาว และเก้าอี้คริสตัลใส
เช่าเดี่ยวหรือเป็นชุด