เช่าเก้าอี้พลาสติก

เก้าอี้พลาสติกให้เช่า

เช่าเก้าอี้พลาสติกสีขาว ตัวละ 20 บาท 100 ตัวขึ้นไป 15 บาท